Schenken met fiscaal voordeel

Schenken aan een ANBI kan fiscaal gunstig zijn. De stichting Doorgaan met CVID is door de Belastingdienst geoormerkt als ANBI. Deze afkorting staat voor Algemeen Nut Beogende Instelling.

 • Onze donateurs mogen hun giften aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting (voorwaarde >1% drempelinkomen).
 • Onze donateurs kunnen hun periodieke schenking die notarieel is vastgelegd volledig aftrekken van hun belastbaar inkomen.
 • Stichting Doorgaan met CVID betaalt geen erfbelasting of schenkbelasting bij ontvangst van erfenissen en schenkingen: uw gift komt dus volledig ten goede aan het werk van Stichting Doorgaan met CVID.
 • Meer informatie over ANBI's en giften vindt u op www.belastingdienst.nl

  Download hier onze jaarstukken

  Naam: Stichting Doorgaan met CVID
  RSIN of fiscaalnummer: 8505.52.047
  Contactgegevens: Sparrenhof 40, 6951MB Dieren;
  Tel.: 06-44851170;
  E-mail: [email protected];
  Internet: www.cvid.nu
  Registratie K.v.K.: 5268748
  Bestuurssamenstelling: Dhr. A. Lentink (Penningmeester); Dhr. K. Post (Secretaris); Dhr. J. te Riele; Dhr. P. van Roosmalen; Mevr. S. Skholnik (voorzitter); Mevr. N. Wensink
  Jaarplan: PDF
  Beloningsbeleid: In ontwikkeling
  Doelstelling: Geld inzamelen voor onderzoek naar I.D.
  Activiteitenplan: Download de PDF
  Financiƫle verantwoording: PDF